Avokuntoutus 

Tammenlehväkeskuksessa tarjoamme lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapia-, toimintaterapia-,
neuropsykologi- ja puheterapiapalveluja. Lisäksi tarjoamme avokuntoutusta ja tuettua kotona kuntoutumista Valtiokonttorin osoittamille asiakkaille. Avopalvelujamme käyttävät Valtiokonttorin, kuntien, Kelan ja järjestöjen lisäksi myös itsemaksavat asiakkaat.

Fysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua myös lääkärin lähetteellä. Lääkärin kirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan (SV3 FM) oikeuttaa Kela -korvaukseen. 


OP4_2912

Päivätoiminta

Päivätoiminnan muotoja ovat päiväkuntoutus, päivätoiminta sekä omaishoidon vapaan osavuorokautinen hoito palvelusetelillä. 

Päiväkuntoutus

Tammenlehväkeskuksessa päiväkuntoutusta toteutetaan Valtiokonttorin, Tampereen kaupungin, ympäristökuntien ja erilaisten järjestöjen maksusitoumuksilla tuleville asiakkaille. Kuntoutujalle laaditaan moniammatillisesti yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jolloin käyntipäivät määräytyvät hänen omien tarpeidensa ja voimavarojensa mukaan.

Päiväkuntoutuspäivä sisältää aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin. Päiväkuntoutusta toteutamme maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8.00-14.00 välisenä aikana.

Omaishoidon vapaan osavuorokautinen hoito

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Vapaa koskee niitä omaishoitajia, joilla on omaishoidon tuesta sopimus Tampereen kaupungin kanssa ja jotka ovat oikeutettuja lakisääteiseen vapaaseen. Omaishoitajavapaan toteuttamiseksi kunta järjestää asiakkaan sijaishoidon. 

Omaishoidon tuen vapaan palveluseteli 

Omaishoidon tuen vapaan palveluseteli on vaihtoehto niille omaishoitajille, jotka eivät pidä lakisääteistä vapaata täysinä vuorokausina, vaan osavuorokautisena vapaana. Tampereen kaupungin myöntämällä palvelusetelillä voi ostaa hoivaa päivätoimintaan Tammenlehväkeskukseen. Palvelusetelin arvo on 100 e /päivä. 

Päivätoiminnassa huolehditaan asiakkaan henkilökohtaisesta hoivasta ja huolenpidosta, terveydellisistä ja sairaanhoidollisista toimenpiteistä, ruokailusta ja liikkumisessa avustamisesta. Asiakasta tuetaan päivätoiminnassa sosiaaliseen kanssakäymiseen, ihmissuhteisiin ja virkistykseen liittyvissä asioissa.

Asiakas voi varata paikan Tammenlehväkeskuksen päivätoimintaan Puh. 0400 627 709.

Lisätietoja omaishoidon palvelusetelistä Tampereen kaupungin kotisivuilta.

OP4_6145_2