Geriatrinen kuntoutus

Geriatrisen kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa ja parantaa ikääntyvän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, edistää omatoimisen harjoittelun valmiuksia ja motivoida itsehoitoon sekä omaisten ohjaus.

Toteutamme kokonaisvaltaista kuntoutusta ja hoitoa monialaisesti, tiiviissä yhteistyössä eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Hoidon tavoitteena on asiakkaan tarpeisiin perustuva voimavarojen tukeminen ja pikaisen kotikuntoisuuden saavuttaminen. 

Geriatrinen kuntoutus sairaalahoidon jälkeen 

Kuntoutamme ja hoidamme äkillisesti sairastuneita ja jatkokuntoutuksen tarpeessa olevia tamperelaisia asiakkaita. Asiakkaat ohjautuvat kuntoutukseen suoraan sairaalasta hoitavan lääkärin arvion mukaan.

Geriatrinen kuntoutus kotoa käsin

Geriatrista kuntoutuksella tuetaan myös kotihoidon palvelujen piirissä olevan asiakkaan toimintakykyisyyttä ja kotona asumista. Asiakkaat ohjautuvat Tammenlehväkeskukseen geriatrian poliklinikan kautta. 

Geriatrista kuntoutusta toteutetaan pääosin osastoilla Amuri 2 ja Amuri 3. 


Hyvin suunnitellut hoidot, siisti puhdas talo, maittava ruoka. Hyvin hoidettu kaunis ympäristö. Se on silmän ilo!

OP4_3897-2

Erityinen kiitos osastolle  ihanasta suhtautumisesta omaisten huomiointiin.