Neurologinen kuntoutus

Kuntoutusta tarvitaan, kun toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden seurauksena. Neurologisella kuntoutuksella pyrimme ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan selviytymistä päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella.

Kuntoutuksen tavoitteena on elämänlaadun kohentuminen, työ- ja toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen, omatoimisuuden tukeminen sekä omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen.

Neurologista kuntoutusta toteutamme Petsamo 2- osastolla, jossa kuntoutujalla on tukenaan neurologin johtama 8-hengen monialainen tiimi.
Lisätietoja Petsamo 2-osaston esitteessä.

Kuntoutusjakso koostuu monipuolisesta, yksilöllisten tavoitteiden mukaan suunnitellusta ohjelmasta. Kuntoutukseen sisältyy kuntoutujan tavoitteiden mukaisesti yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, kulttuurikuntoutuksen monipuolinen ohjelma sekä tarvittaessa apuvälinearvio. Kannustamme ja motivoimme asiakkaita osallistumaan aktiivisesti omaan kuntoutukseensa. Jakson päätteeksi arvioimme asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja laadimme  jatkosuunnitelman yhteistyössä jatkokuntoutuksesta ja -palveluista vastaavien tahojen kanssa.


Kohderyhmät
  • Aivoverenkierron häiriöt
  • Aivotrauma

  • Selkäydinvammat
  • MS-tauti
  • Parkinson sairaudet

Se, että minut tuotiin Hatanpäältä tänne sängyllä, mutta lähden täältä rollaattorilla. Uskon selviytyväni kotihoidon avulla kotona. 
- Neurologinen kuntoutuja

OP4_3852

Osaston henkilökunta on erittäin mukavaa ja motivoitunutta. Kuntoutus on hyvää ja aktiivista.