Ortopedinen kuntoutus

Tehostettu kuntoutusjakso tai kuntouttava jatkohoito voi olla tarpeen tapaturman, sairaudesta toipumisen tai toimintakykyä heikentäneen leikkauksen jälkeen. Intensiivinen kuntoutusjakso edistää toipumista ja sen tavoitteena on parantaa kuntoutujan toimintakykyä, mahdollistaa nopeampi kotiutuminen ja arjesta selviytyminen.

Ortopedista kuntoutusta toteutamme Petsamo 3-osastolla, jossa kuntoutujalla on tukenaan monialainen tiimi. Kuntoutuksesta vastaa fysiatriaan suuntautunut yleislääketieteen erikoislääkäri.

Lisätietoja Petsamo 3-osaston esitteessä.

Kuntoutukseen sisältyy kuntoutujan tavoitteiden mukaisesti yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, kulttuurikuntoutuksen monipuolinen ohjelma sekä tarvittaessa apuvälinearvio. Kannustamme ja motivoimme asiakkaita osallistumaan aktiivisesti oman kuntoutukseensa. Jakson päätteeksi arvioimme asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja laadimme jatkosuunnitelman yhteistyössä jatkokuntoutuksesta ja -palveluista vastaavien tahojen kanssa.

Fysioterapeutti huolehti asiantuntevasti kuntoutumisestani ajatellen kotiin siirtymistä ja siihen liittyviä asioita.

Kohderyhmät 

  • amputaatiot
  • tekonivelkirurgia
  • lonkkamurtumat
  • sydän- ja verisuonikirurgia
  • plastiikkakirurgia
  • monivammat
  • muut leikkauspotilaat 

Kuntoutukseen ohjautuminen

Asiakkaat ohjautuvat kuntoutukseen erikoissairaanhoidosta, missä jatkohoidon tarve on määritelty tai lähettävän kunnan maksusitoumuksella suunnitellulle kuntoutusjaksolle. Kuntoutukseen voi tulla myös itse maksaen.

OP4_3574

Kiitollisuus siitä, että tällainen paikka ja mahdollisuus on olemassa, kuka muuten olisi neuvonut rajoitteet ja kävelyn oppimiset.