Tammenlehvakeskus30-logo_RGB

Tammenlehväkeskuksen juhlavuoden blogi

Tammenlehväkeskuksen juhlavuoden blogissa Tammenlehväkeskuksen johto ja asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista Tammenlehväkeskuksen asioista ja tunnelmista kukin omasta näkökulmastaan.  


Juhlavuoden blogi

Kuntoutusta ja hoitoa

9.4.2018 12.28

Työ on rinnakkain elämistä, yhdessä oppimista ja tekemistä

Tammenlehvakeskus30-logo_RGB


Tammenlehväkeskuksessa kuntouttavalla työotteella on ymmärretty sekä asiakkaiden että työntekijöiden hyvinvointia. Jokaisella tulee olla mahdollisuus hyödyntää voimavarojaan ja vahvuuksiaan. Asiakkaita ei hoideta toimettomiksi, eivätkä työntekijät ole yksin hoidon suorittajia. 


”Työ on rinnakkain elämistä, yhdessä oppimista ja tekemistä,
Kuntoutumisen parasta kumppanuutta”


Kuntouttava työote on tapa toimia työn arjessa ja se näkyy arkityöskentelyssä yhteisinä sopimuksina ja toimintalinjoina, laadukkaana hoitotyönä. Keskeistä kuntouttavassa työotteessa on voimavaralähtöinen työskentely, jossa unohdetaan puolesta tekeminen. Ohjaus usein riittää ja puheella voi kannustaa. Monesti asiakkaat osaavatkin yllättää voimavaroillaan.

Kysyimme asiakkailta, heidän omaisiltaan ja työntekijöiltä mitkä asiat tuottavat mielihyvää ja edistävät kuntoutumista.

kuntoutumisen paras kumppani
Asiat, jotka tuottavat mielihyvää ja edistävät kuntoutumista.


Kuntouttavan työotteen hyviä käytäntöjämme arjessa

Kuntoutttavan työotteen hyviä käytäntöjä arjessamme
Arjen hyvät käytännöt


Mitä kulttuurikuntoutus Tammenlehväkeskuksessa on?

Tammenlehväkeskuksessa on pidetty tärkeänä, että asiakkaat pääsevät osallisiksi taide- ja kulttuuripalveluista ja niiden mahdollistamasta hyvinvoinnista.

Näemme, että asiakkaan hyvinvointi muodostuu kokonaisvaltaisesti toisiinsa kietoutuvista osatekijöistä: ruumiillisesta hyvinvoinnista (fyysinen toimintakyky), henkisestä hyvinvoinnista (psyykkinen toimintakyky) ja sosiaalisesta hyvinvoinnista (sosiaalinen toimintakyky). Hyvinvointi edellyttää vapautta sekä saada yksilöllisiin toimintamahdollisuuksiin ja itsensä toteuttamiseen liittyvät tarpeet tyydytetyiksi.


Kulttuurihyvinvoinnilla lisää hyvinvointia

Kulttuurihyvinvoinnilla vahvistetaan asiakkaan elinvoimaa, toimintaresursseja ja toimijuutta sekä siten lisätään mahdollisuuksia toimia tavoilla, jotka lisäävät hyvinvointia. Tammenlehväkeskuksessa järjestetään viikoittain erilaisia toiminnallisia ryhmiä, asiantuntijaluentoja, ulkoilua, ohjelmia eri teemoilla kulttuurin ja taiteen eri saroilta sekä huomioidaan asiakkaiden tarpeet ohjelmissa siten, että ohjelmatarjontaa on laidasta laitaan eli viihteellisistä ohjelmista hengellisiin ohjelmiin. Monelta taiteen ja kulttuurin osa-alueelta löytyy tieteellistä näyttöä sen toimintakykyä edistävästä vaikutuksesta.


Kulttuurikuntoutuksen tarkoituksena on myös tukea aktiivista osallistumista elämyksellisten prosessien kautta,
jossa tärkeänä näkökulmana on yhdessä tekemisen kokemus.


logo-only
Yhdessä tekeminen


Kirjoittaja hoitotyönjohtaja Aija Nikkilä
Palaa otsikoihin