Tammenlehvakeskus30-logo_RGB

Tammenlehväkeskuksen juhlavuoden blogi

Tammenlehväkeskuksen juhlavuoden blogissa Tammenlehväkeskuksen johto ja asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista Tammenlehväkeskuksen asioista ja tunnelmista kukin omasta näkökulmastaan.  


Juhlavuoden blogi

Osasto, jolla viihtyvät niin asukkaat kuin henkilökuntakin

21.11.2018 14.35

Blogissa kerrotaan, millainen Atala-osasto on kotina ja työyhteisönä.

Koti

Atala-osasto on koti 20:lle muistisairaalle, sodan käyneelle veteraanille. Tarjoamme asukkaille kodinomaisen ympäristön, jossa kunkin yksilölliset erityispiirteet, taidot ja mieltymykset otetaan huomioon. Asukkaat ja heidän läheisensä ovat voineet tuoda huoneisiinsa omia kalusteitaan. Ergonomisista syistä sängyt, yöpöydät ja patjat tulevat talon puolesta. Asukkaat pukeutuvat halutessaan omiin vaatteisiinsa ja käyttävät omia arkisia tavaroitaan. Osaston parhaita puolia ovat tilavat huoneet sekä viihtyisä sisäpiha tuoliryhmineen.

Tavoitteena mielekäs elämä ja hyvä hoito

Atala on osasto, jossa kaikki viihtyvät - niin asukkaat, henkilökunta, opiskelijat kuin asukkaiden läheiset. He ovat kaikki tasa-arvoisia. Osastolla henkilökunta ei piiloudu ammattiroolin taakse, vaan on ihmisiä ihmisille – asukkaille, heidän läheisilleen ja opiskelijoille. Henkilökunnan ammattitaito ja vahva sitoutuminen työhönsä mahdollistavat asukkaille asianmukaisen hoivan ja hoidon. Asukkaiden ja heidän läheistensä mielekkään elämän turvaaminen ja hyvän hoidon varmistaminen vaatii vankkaa tietoperustaa sekä taitoa kohdata muistisairas ja hänen läheisensä yksilöllisesti, eettistä herkkyyttä sekä oman itsensä tuntemista ja oman persoonan käyttämistä. Koemme tärkeäksi työmme jatkuvan kehittämisen ja hoidon tason syventämisen. Osastolla työskentelevä tarvitsee epäjärjestyksen sietokykyä, pitkää pinnaa ja lempeän mielen. Osastolle ei sovellu kovaääninen ja nopeatempoinen työntekijä, joka saa muistisairaat asukkaat levottomiksi.

Avoimuus on tärkeä osaston toiminnassa. Asukkaiden läheiset saavat tulla ja mennä milloin vain ja jäädä vaikka yöksi. Heillä on myös käytössään ovikoodi, jotta he saavat kulkea itsenäisesti osastolla. Osastolla tarjotaan aina kahvit asukkaiden läheisille heidän käydessään.

Arjen kohtaamisia

Atala-osastolla arki koostuu lukuisista kohtaamisista ja vuorovaikutussuhteiden vaalimisesta ja vahvistamisesta. Kun asukas ei enää ymmärrä sanoja, avustustilanteissa korostuu kosketus- ja liikeaistin kautta välitettävä informaatio. Asukas saa käyttää omia voimavaroja, vaikka vähäisiäkin. Asukas saa kokea joka päivä olevansa elävä, liikkuva ja tunteva. Aterioiden jälkeen vietämme yhteistä aikaa: joskus lauletaan, soitetaan pianoa, toisinaan pelataan korttia. Hartaudet näemme yhtenä vaihtoehtona kulttuuritoiminnassa. Unohtamatta uskontoon, hengellisyyteen ja vakaumukseen liittyviä syvempiä merkityksiä ja mahdollisuuksia.

Historia läsnä

Fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen rinnalla huomioimme myös historiallisen ulottuvuuden. Asukkaat on opittu näkemään persoonina oman historiansa ja oman elämänkokemuksensa muovaamina. On ymmärretty, että asukkaiden muistisairauskaan ei hävitä asukkaan tarpeita ja toiveita hyvään hoitoon. Valokuvat ja musiikki nostavat muistoja, jotka saavat usein asukkaiden mielen liikkumaan. Asukkaat eivät ole vain nykyhetkeä eläviä vanhuksia, vaan menneisyytensä kokemuksia kantavia ihmisiä. Osalla purkamattomat tunteet näkyvät arvaamattomana käytöksenä ja öisinä ”tappeluina”, vaikka sota on ajallisesti ohi, se on silti läsnä, se kummittelee mielessä öisin ja kulkee vierellä päivisin.

Sininen hetki

Muistisairaus ei tarkoita, etteikö ihmisyys jatkuisi samanlaisena, vaikka sairaus etenee, eivät asiat muutu mahdottomiksi. Täytyy vain miettiä uusia keinoja, kuinka asiat mahdollistuisivat edelleen huolimatta siitä, että asukkaan kunto heikkenee. Osastolla on saattohoidettu tänä vuonna useita pitkäaikaisia asukkaitamme. Jokainen saattohoitokokemus on kasvattanut hoitajia kohtaamaan seuraava saattohoitotilanne kypsempänä ja rohkeampana.

Kirjoittaja sairaanhoitaja Päivi Järvensivu

Saattohoitohuone


Saattohoitohuone2


Palaa otsikoihin