Tietosuojaseloste

Tammenlehväkeskus käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Tammenlehväkeskuksen käsittelemiin henkilötietoihin verkkosivujen osalta, joka on osa Tammenlehväkeskuksen asiakasrekisteriä.

1. Rekisterinpitäjä


Tammenlehväkeskus Oy
Kenttäkatu 17
33500 Tampere

Yhteystiedot verkkosivujen osalta

Tammenlehväkeskus Oy
Marika Lindgrén
puh. 044 758 4787

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden tietoja.

3.  Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen,
analysointi ja kehittäminen, tammenlehvakeskus.fi-verkkopalvelun kehittäminen ja laadunvarmistus, rekrytointi, tilastointi, markkinointi sekä tiedottaminen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  • Yhteystiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet


Tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään eli asiakkaan ilmoittamat tiedot. Lisäksi tietoja saadaan, kun rekisteröity käyttää rekisterinpitäjän verkkopalveluja ja verkkolomakkeita.

6. Tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta Tammenlehväkeskus Oy:n ulkopuolelle.
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta. 
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. 

8. Rekisteröidyn oikeudet

  • tarkastusoikeus: oikeus tarkastaa oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot
  • oikeus tietojen korjaamiseen:oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä,
  • poisto-oikeus: vaatia henkilötietojesi poistamista,
  • oikeus suostumuksen peruuttamiseen: peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
  • vastustamisoikeus: vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
  • rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittely
  • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.