Uutiset ja ajankohtaiset asiat

Uuden ravintola-kahvilan avajaiset sekä ravintopalveluiden kehittämisestä

15.8.2018

TIEDOTE - Tammenlehväkeskuksen uuden ravintolan avajaiset

 

Tammenlehväkeskuksen ravintola on uudistunut. Ravintola-kahvila Silmu aloitti toimintansa 19.7.2018 ja avajaisia yhteistyökumppaneille vietettiin 14.8.2018. Uusi ravintola sijaitsee pääaulan läheisyydessä ja palvelee asiakkaita viikon jokaisena päivänä. Uudistus liittyy Tammenlehväkeskuksessa meneillä olevaan perusparannukseen.

 

Tampereella Petsamossa sijaitseva Tammenlehväkeskus juhlii tänä vuonna 30. toimintavuottaan. Kuntoutuskeskuksen palveluiden piirissä on sotainvalideja ja muita sotiemme veteraaneja sekä enenevästi muita sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevia. Geriatrista, neurologista, ortopedista ja muuta erikoissairaanhoitoon liittyvää kuntoutusta käyttävät erityisesti tamperelaiset ja muut pirkanmaalaiset asiakkaat. Lisäksi keskuksen välittömässä läheisyydessä on Tammenlehväkeskuksen palvelukodit. Yhteensä palveluita käyttää päivittäin noin 400 asiakasta.

 

Tammenlehväkeskuksen ravintopalveluja on kahden vuoden aikana kehitetty järjestelmällisesti. Kehitystyön tavoitteena on ollut palvelun laadun parantaminen sekä palvelutuotannon taloudellinen, turvallinen ja tehokas toteuttaminen nykyaikaisin välinein. Uuden ravintolan valmistumisen myötä aterioiden tuotevalikoimaa on lisätty ja ravintola-kahvilan aukioloaikoja laajennettu.

 

Ravintopalvelujen toiminta- ja palveluprosesseja on selkeytetty ja aterioiden tuotantotapaa uudistettu. Uuden keittiön ja tuotannon suunnittelussa huomioitiin uuden ruoanvalmistustekniikan käyttömahdollisuudet ja laitteiden tehokas käyttö. Ravintopalveluissa otettiin käyttöön tuotannonohjausjärjestelmä, jota hyödynnetään muun muassa ruokaohjeiden vakioinnissa ja ateriasisältöjen ravintoarvolaskennassa.

 

Ravinto- ja laitoshuoltopalvelujen yhteistyön lisääminen on antanut mahdollisuuden palvelutuotannon kehittämiselle, työnkierron lisäämiselle ja joustavalle muutoskyvylle. Tammenlehväkeskuksen osastojen ravintopalvelujen toteutusta on vaiheittain kehitetty tuotanto- ja palveluprosessin selkeyttämiseksi ja elintarviketurvallisuuden ja hygienian parantamiseksi.

 

Toimintamalleja ravitsemushoidon ja erityisruokavaliotuotteiden toteuttamiseen on kehitetty moniammatillisessa työryhmässä. Kehitystyötä on toteutettu asiakkaiden palautteita ja toiveita kuunnellen. Erityisruokavalio-ohjeistus on uudistettu ja yhtenäistetty ravitsemussuosituksia ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Ravintolahenkilökunnan ja laitoshuoltajien erityisruokavalio-osaamista on vahvistettu koulutuksilla.

 

Monipuolinen, maistuva ruoka on osa asukkaidemme hyvinvointia ja elämänlaatua. Ravitsemushoito on keskeistä myös onnistuneessa kuntoutumisessa. Näihin tarpeisiin Tammenlehväkeskuksessa voidaan vastata nyt entistäkin paremmin.


20180814_134543
Palvelupäällikkö Tuija Karvinen valmistautuu vieraiden vastaanottoon

20180814_134300

20180814_145408
Pianomusiikkia - Viktor Pellia

Palaa otsikoihin