Fysioterapia 

Fysioterapia keskittyy liikkumisen ja toimintakyvyn arviointiin sekä tukemiseen, jäljellä olevien voimavarojen löytämiseen ja hyödyntämiseen sekä itsehoitoon motivoimiseen. Fysioterapia perustuu huolelliseen tutkimiseen, kliiniseen päättelyyn sekä tiiviiseen yhteistyöhön kuntoutujan ja muiden kokonaishoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Fysioterapiassa käytettävät menetelmät perustuvat tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kliiniseen kokemukseen. 

Alkututkimusten- ja testausten perusteella laadimme yhdessä kuntoutujan kanssa yksilöllisen fysioterapiasuunnitelman. Fysioterapia korostaa kuntoutujan omaa aktiivista osallistumista terapian suunnitteluun ja toteuttamiseen. Terapiassa käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi neuvonta ja ohjaus, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia. 

Fysioterapeutit ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä. Joukossamme on myös fysioterapeutteja, jotka ovat syventäneet osaamistaan neurologiseen, ortopediseen, geriatriseen ja psykofyysiseen fysioterapiaan sekä lymfaterapiaan.  

Monipuolisen osaamisen lisäksi käytössänne on laaja terapiavälineistö ja monipuoliset kuntoutustilat. 
 • kaksi kuntosalia (Hur smart touch –laitteet) 
 • uima-allas                                                                             DSC_4199_2Uima-allas
 • harjoituskeittiö 
 • toimintaterapiatilat 
 • liikuntasali 
 • painokevennetty kävelyharjoittelu  
 • Thera-balans -laite 
 • Exerium GameXR -pelituoli 
 • fysioakustinen tuoli 
 • Motomed, moottoriavusteinen ylä- ja alaraajarestoraattori 
 • ilmalastaproteesi harjoittelu 
 • kuntoilupuisto Lappset piha-alueella 

Uima-allas

Fysioterapeutti oli taitava, rohkaiseva, innostava, tiesi tarkalleen mitä saa tehdä ja mitä ei, kiitos hänelle

fysio