Neuropsykologin ja psykologin palvelut

Neuropsykologinen ja psykologinen tutkimus perustuvat haastatteluun, neuro- ja psykologisiin testeihin ja tutkimuksen aikana tehtyihin havaintoihin. Tavoitteena on yksilön henkisen suorituskyvyn (kognitiivisten toimintojen) kartoittaminen ja siinä mahdollisesti ilmenevien muutosten selvittäminen. Tutkimuksessa arvioidaan muutosten vaikeusastetta ja haittaavuutta.


Psykologinen ja neuropsykologinen kuntoutustoiminta

  • Yksilökuntoutus
  • Ryhmämuotoinen kuntoutus
  • Terapeuttinen ja sopeutumisvalmennuksellinen työskentely
  • Jatkokuntoutustarpeen arviointi ja suunnittelu

Neuropsykologista kuntoutusta tarvitsevat potilaat, joille on jäänyt neuropsykologisia puutosoireita neurologisesta sairaudesta tai vammasta tai jostakin muusta aivojen toimintaan vaikuttavasta häiriötilasta. Kuntoutuksessa lievennetään aivotoiminnan häiriöiden aiheuttamia neuropsykologisia haittoja esim. harjoittamalla heikentyneitä toimintoja suoraan tai opettamalla korvaavia toimintatapoja. Psyykkinen tukeminen ja sopeutumisvalmennuksellinen työskentely ovat osa kuntoutusta.

Ohjaus ja neuvonta

  • Asiakaskohtainen ohjaus ja neuvonta
  • Yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa
Ohjauksella vahvistetaan kuntoutujan tiedollisia, taidollisia ja emotionaalisia valmiuksia omatoimiseen harjoitteluun sekä arjen toimintojen hyödyntämiseen kuntoutumisessa. Ohjataan läheisiä tukemaan kuntoutujaa kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi sekä tuetaan omaisia kriisin käsittelyssä