Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä.
 
Tammenlehväkeskuksessa toimii kaksi puheterapeuttia, jotka vastaavat sekä laitosmuotoisesta että vastaanottokäynteinä toteutuvasta kuntoutuksesta. Puheterapiakuntoutusta toteutetaan Kelan, kunnan ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla.

Puheterapeutti arvioi asiakkaan viestintää, puhumista, kielellisiä taitoja, nielemisen turvallisuutta sekä äänenkäyttöä. Arvioinnissa käytetään hyväksyttyjä yleisesti käytössä olevilla puheterapiatesteillä, asiakkaan haastattelua ja havainnointia sekä keskustelua läheisten kanssa. Puheterapeutin tutkimuksessa kartoitetaan asiakkaan sairastumisen yhteydessä säilyneet ja heikentyneet taidot.

 • Kielellis-kognitiivisten taitojen arviointi
 • Puhemotoristen taitojen arviointi
 • Äänen arviointi
 • Syömis- ja nielemistaitojen arviointi
 • Kommunikaatioympäristön arviointi
 • Kuntoutustarpeen arvio sekä kuntoutussuunnitelma
 • Puheterapiakuntoutus

Puheterapiakuntoutusta tarvitaan silloin, kun asiakkaalla on neurologisesta sairaudesta johtuvia erilaisia viestinnän ongelmia. Puheterapeutti käyttää kokemusperäisiä tai tutkimukseen perustuvia terapiamenetelmiä asiakkaan iän, voimavarojen sekä häiriön laadun ja vaikeusasteen mukaan. 


Yksilöllinen puheterapia toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä läheisten ja toisten ammattihenkilöiden kanssa.
 • Yksilö- ja ryhmäkuntoutus 
 • sairastumisen jälkeiseen tilanteeseen sopeutumisen tukeminen
 • Jatkokuntoutustarpeen arviointi ja suunnittelu
 • Kommunikaation apuvälineen valinta ja käyttämisen harjoittelu

Puheterapeuttinen ohjaus ja neuvonta                              

 • Omaisten ohjaus
 • Henkilökunnan ohjaus

Katso myös Tampereen kaupungin puheterapian verkkosivut.

OP4_2911