Toimintaterapia 

Toimintaterapia on kuntoutusta, jolla vahvistetaan kuntoutujan valmiuksia ja taitoja selviytyä arjessaan mahdollisimman itsenäisesti, kun vamma tai sairaus on muuttanut elämäntilannetta. Toimintaterapian lähtökohtana on asiakkaan voimavarat sekä merkityksellinen ja tarkoituksenmukainen toiminta.

Toimintaterapeutti arvioi kuntoutujan arjen toimintakykyä  esitietojen, haastattelun, havainnoinnin ja testien avulla. Arviointitiedon pohjalta muodostetaan yhdessä kuntoutujan ja omaisten kanssa terapian tavoitteet sekä annetaan neuvontaa ja ohjausta. Toimintaterapia voi toteutua yksilö tai ryhmämuotoisena, laitoskuntoutuksena ja myös avokuntoutuksena polikliinisesti. Tarvittaessa voidaan tehdä kotikäynti, jolloin arvioidaan ja ohjataan kuntoutujaa ja hänen omaisiaan arjen toiminnoissa.      

Tammenlehväkeskuksessa toimii kaksi toimintaterapeuttia. Heillä molemmilla on useamman vuoden työkokemus neurologisten, ortopedisten ja geriatristen asiakkaiden kuntoutuksesta. Tämän lisäksi toisella toimintaterapeutilla on lymfaterapeutin pätevyys.


Toimintaterapia sisältää:

  • päivittäisten toimintojen arviointia ja harjoittelua (esim. pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu)  
  • kotielämän ja asiointien arviointia  ja harjoittelua  (esim. ruuan valmistaminen, ostosten tekeminen,  liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä) 
  • käden toiminnallista kuntoutusta
  • pienapuvälineiden käytön ohjausta ja hankintaa
  • yläraajaortoosien  ja tukien tarpeen arviointia ja ohjausta sekä tarvittaessa yksilöllisten ortoosien valmistamista 
  • omaisten ja avustavan henkilökunnan ohjausta

Oli onnenpotku, että sain tulla tänne kuntoutumaan. Hoito on ollut erinomaista kaikilla tavoin.

toimintaterapia