Veteraanipalvelut 

Sotainvalidien, rintamaveteraanien ja lottien kuntoutus

Tarjoamme yksilöllisiä ja turvallisia kuntoutus- ja hoitopalveluja sotainvalideille  ja muille veteraaneille. Kuntoutuksen avulla tuemme ja edistämme sotainvalidien, rintamaveteraanien, heidän aviopuolisoidensa, sotaleskien ja sotainvalidien leskien itsenäistä toimintakykyä ja hyvää elämänlaatua. 

Kuntoutusjaksoon sisältyy yksilöllistä terapiaa ja hoitoa, ohjausta ja neuvontaa sekä erilaisia liikuntaryhmiä.

Kuntoutus voidaan toteuttaa myös päiväkuntoutuksena. Tällöin kuntoutuja yöpyy kotonaan, mutta muuten kuntoutusjakson sisältö on lähes sama kuin laitoskuntoutuksessa. Päiväkuntoutuksessa kävijöille on varattu jakson ajalle lepohuone. Muut vaihtoehdot ovat avokuntoutus, myös kotona annettuna sekä kotikuntoutuksena

Rintamaveteraanit ovat oikeutettuja kuntoutukseen joka vuosi. Rintamaveteraaneilla on mahdollisuus hakea laitoskuntoutusta, päiväkuntoutusta ja polikliinistä avokuntoutusta. Kuntoutuksen kustantaa valtio, mutta myöntämisestä päättää oma kunta. Kuntoutusta haetaan oman paikkakunnan terveyskeskuksen kautta. 

Lisätietoja on myös Tampereen kaupungin verkkosivuilla Rintamaveteraanien kuntoutus Tampereella.

Lotat ja pikkulotat hakeutuvat kuntoutukseen Lotta Svärd Säätiön hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on selvitys lottana toimimisesta. 
Lisätietoja: Lottakuntoutuksen hakeminen


Sotainvalidien laitoshoito

Laitoshoidolla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Hoidossa korostuu asiakkaan itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys. Määräaikaisen ja jaksottaisen laitoshoidon tavoitteena on tukea kotona pärjäämistä.

Valtiokonttorin määrittelemän laitoshoidon muotoja ovat:
  • pysyvä, 
  • määräaikainen, 
  • intervalli ja 
  • kertaluonteinen laitoshoito. 
Laitoshoitoasiakkaalla tarkoitetaan vähintään 20 %:n sotainvalidia, jolla on mahdollisuus päästä laitoshoitoon, jos hän ei terveydentilan heikentymisen vuoksi selviydy kotona.

Päivätoiminta

Sotainvalideille tarkoitettu päiväkeskuksemme on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9.00 – 14.00. Päiväkeskukseen on taksikuljetus. Kunkin asiakkaan käyntipäivät sovitaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Päiväkeskuspäivänä asiakkaalla on mahdollisuus osallistua virike- ja vapaa-ajantapahtumiin, sekä fysioterapian/toimintaterapian järjestämiin toimintoihin.


Rintamaveteraanien päiväkuntoutus / Tampere

Tarjoamme Tammenlehväkeskuksessa tamperelaisille rintamaveteraaneille monipuolista ja kuntoutujan omista tarpeista lähtevää päiväkuntoutustoimintaa.

Kuntoutuspäivien ajoittuminen sovitaan yhdessä kuntoutujan kanssa ja kunkin päivän ohjelmat sijoitetaan klo 8.00 – 16.00 väliselle ajalle. Kuntoutuspäivän aikana kuntoutuja saa aamupalan, lounaan ja päiväkahvin.

Päiväkuntoutusjakson alkaessa kuntoutujan tapaavat omahoitaja, lääkäri sekä fysioterapeutti. Tarvittaessa kuntoutujalla on käytettävissään myös sosiaalityöntekijän ja psykologin palvelut.

Moniammatillisen työryhmän ja kuntoutujan kesken laaditaan kuntoutussuunnitelma, joka pitää sisällään päivittäin yksilöllistä, fyysistä toimintakykyä tukevaa aktiivista harjoittelua, liikunnallisia ja / tai toiminnallisia ryhmiä, viriketoimintaa sekä erilaisia fysikaalisia hoitoja. Jakson aikana kuntoutuja saa yhden jalkahoidon. Jakson aikana kuntoutujaa ohjataan omatoimiseen harjoitteluun ja halutessaan hän saa myös kirjallisen kotiohjeen.

Tarvittaessa kuntoutujan toimintakykyä arvioidaan erilaisilla mittareilla (mm. Toimivatestit). Hoitohenkilökunta on tarpeen vaatiessa yhteydessä kotihoitoon ja kotipalveluun.

Jakson päättyessä kuntoutujalla on omahoitajan ja lääkärin loppuhaastattelut sekä fysioterapian loppuarviointi. Kuntoutuspalaute jaksosta lähetetään rintamaveteraanien toimistoon viimeistään kahden viikon kuluttua jakson päättymisestä.

Lisätietoja ja neuvoja

Jos kuntoutus tai kuntoutukseen hakeminen herättää kysymyksiä, annamme mielellämme lisätietoja sekä autamme kuntoutushakemusten teossa. 

Ota yhteyttä palveluneuvoja, sosiaalityöntekijä Jukka Mäkiseen puh, 040 500 2539