Kotikuntoutus

Mitä on kotikuntoutus?

Kotikuntoutuksella ylläpidetään ja edistetään ikäihmisen arjen toimintakykyä ja tuetaan turvallista kotona asumista kaikilla toimintakyvyn osa-alueilla. Kotikuntoutuksella ennaltaehkäistään toimintakyvyn laskua ja pienennetään laitoshoitoon joutumisen riskiä. Kotikuntoutusmalli perustuu kotona tapahtuvaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella asiakkaan kanssa yhdessä laadittavaan kotikuntoutumissuunnitelmaan.

Miten kotikuntoutusta toteutetaan?

Kotikuntoutusta toteuttaa työpari, johon kuuluu fysioterapeutti ja tukihenkilö, esim. lähihoitaja.  Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan kokonaisvaltaisesti toimintakyvyn eri osa-alueet, jonka jälkeen tukihenkilö käy kuntoutujan luona 1-4 kertaa kuukaudessa. Tukihenkilö toimii käynneillä toimintakykyä tukevalla työotteella. Tukihenkilön tehtävänä on ohjata, kannustaa ja tukea, ei tehdä asioita asiakkaan puolesta. Toiminta kohdistuu esim. liikuntaan, ravintoon, hygieniaan, harrastuksiin ja uneen liittyviin asioihin.

Haku

Kotikuntoutusta haetaan joko Valtionkonttorin tai oman kunnan terveyskeskuksen kautta.

Kotikuntoutusmalli toimii vaihtoehtona laitos-, päivä- tai avokuntoutukselle.
  

Lisätiedot: palveluneuvoja Jukka Mäkinen, puh. 040 500 2539