Sotainvalidien ja veteraanien neuvontapalvelu

Sotainvalidien ja veteraanien neuvontapalvelua toteutetaan Pirkanmaalla. Tarkoituksena on neuvoa ja auttaa sotainvalideja, puolisoita ja leskiä ratkaisemaan oma elämäntilanteensa siten, että he voisivat selviytyä kotonaan mahdollisimman pitkään. 

Tehtävänä on pitää sotilasvammalain mukainen korvausturva ajan tasalla sekä avustaa tarvittavien sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden järjestämisessä. Tämä tapahtuu yhteistyössä sotainvalidien, omaisten, sotainvalidiosastojen ja paikkakunnan viranomaisten kanssa.


Lisätietoja palveluneuvoja, sosiaalityöntekijä Jukka Mäkiseltä puh. 040 500 2539.